Czy ubrania można wrzucić w koszty?

nie pozbawiaj się magii obrazu - kliknij i pobierz obrazek

zakup ubrań w kosztach firmy


Tak, ale najpierw trochę teorii.

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23, gdzie znajdziemy, m.in. koszty reprezentacji, w szczególności poniesione na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów, w tym alkoholowych.

Reklama, czy reprezentacja?

Czy wydatki poniesione na zakup odzieży, opatrzonej trwale charakterystycznymi cechami oraz logo firmy, stanowią wydatki związane z reklamą, czy też wydatki związane z reprezentacją i w związku z tym, czy można je zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów? Obowiązek jednoznacznego wykazania związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy poniesionym wydatkiem, a przychodem uzyskanym z działalności, zachowaniem lub zabezpieczeniem źródła tego przychodu – każdorazowo spoczywa na podatniku, ponieważ ustawodawca nie zdefiniował pojęcia reprezentacji, reklamy oraz promocji, więc odnieśmy się do ich wykładni językowej.

Reprezentacja odnosi się do dobrego reprezentowania firmy. To całokształt każdych działań, które mają na celu stworzenie i utrwalenie jak najkorzystniejszego wizerunku firmy na zewnątrz, w relacji z kontrahentami (również ich przedstawicielami), gośćmi i potencjalnymi klientami. Efektem tych działań ma być sprzedaż.

Reklama, to działania kształtujące popyt na dane towary, usługi lub markę, poprzez poszerzenie wiedzy o nich, zachwalanie, mające na celu skłonienie jak największej liczby potencjalnych klientów do zakupu towarów lub usług konkretnej firmy.

Punkty krytyczne – logo i utrata osobistego charakteru rzeczy.

Jeśli zakupione ubrania zostaną na stałe zaopatrzone w logo firmy, poprzez co utracą osobisty charakter, wówczas będą one spełniały funkcję reklamową, gdyż zmierzać będą – poprzez umieszczenie na niej logo firmy – do identyfikacji firmy, a co za tym idzie, rozpoznawalności na rynku, co w efekcie może mieć wpływ na zwiększenie przychodów.

Jak to zrobić w praktyce?

Najlepiej profesjonalnie, aby podczas ewentualnej kontroli, nie mieć żadnego problemu z wykazaniem jednoznacznego związku przyczynowo-skutkowego, o którym pisałem powyżej. Księgowego już masz – wystarczy, że skontaktujesz się ze mną 🙂 a firma, która najlepiej zajmie się profesjonalnym oznaczeniem Twoich ubrań, to Zahaftowani.

Pisząc ten artykuł, korzystałem z systemu LEX i opierałem się na indywidualnej interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu (ILPB1/4511-1-1476/15-2/AN), a inspiracją byli dla mnie ludzie tworzący markę Zahaftowani, których znam osobiście i z którymi na co dzień współpracuję. Artykuł nie jest sponsorowany, więc możesz spróbować znaleźć inną firmę, która to zrobi – ja proponuję tylko sprawdzone rozwiązania, dlatego wskazuję na siebie i Zahaftowanych 🙂

BiuroweKlienciUS

Komentarze są wyłączone