NIP na paragonie – czyli, jak Żabka mija się z prawdą.


Od końca sierpnia br. w sklepach Żabka można się natknąć przy kasie na taki komunikat: „UWAGA z Dniem 1-września 2019 klient musi informować kasjera o fakturze do paragonu i podać każdorazowo NIP który będzie na paragonie.” (zdjęcie zostało zrobione w jednym z gdańskich sklepów).

Kto to wymyślił?

Jak wiemy, tzw. „ajenci” lub franczyzobiorcy Żabki, to (zawsze i nie bez powodu) osoby fizyczne, które rejestrują jednoosobową działalność gospodarczą na własne nazwisko i podpisują umowę, niemal ubezwłasnowolniającą, ze Spółką Żabka Polska sp. z o.o., która jest franczyzodawcą. W związku z tym, istnieje małe prawdopodobieństwo, że takie lekkomyślne zarządzenie nie przyszło „z góry”. Dziwi mnie natomiast lekkomyślność franczyzobiorców, ponieważ to oni ponoszą pełną odpowiedzialność za to, co się dzieje w „ich” sklepie. Dziwi, ponieważ zgodnie z polskim prawem, przedsiębiorca jest profesjonalistą w tym, co robi. Poza tym, większość ajentów korzysta z usług zewnętrznych biur rachunkowych. Czemu nikt na to nie zareagował?

Ale o co właściwie chodzi?

Chodzi o to, że zgodnie z Ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, art. 106b. ust. 1. pkt 5. „W przypadku sprzedaży zaewidencjonowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej potwierdzonej paragonem fiskalnym fakturę na rzecz podatnika podatku lub podatku od wartości dodanej wystawia się wyłącznie, jeżeli paragon potwierdzający dokonanie tej sprzedaży zawiera numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej.”
Z zastrzeżeniem, że ten przepis zacznie obowiązywać dopiero od 1 stycznia 2020 r.

„Nadgorliwość jest gorsza od faszyzmu.”

Jeśli więc prowadzisz firmę i zdarza Ci się ponosić w Żabce wydatki w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów (art. 22. ust. 1. Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) i nie pamiętasz swojego NIPu – nie martw się, sprzedawca jest obowiązany, na Twoje żądanie, wystawić fakturę na podstawie paragonu, nawet jeśli nie widnieje na nim Twój NIP w terminie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę bądź otrzymano całość lub część zapłaty (art. 106b. ust. 1. Pkt 3. Ustawy o podatku od towarów i usług).
Ten stan prawny zmieni się dopiero 1 stycznia 2020 r. (do art. 106b Ustawy o podatku od towarów i usług zostaną dopisane ust. 5-7).

Jak żyć?

Jak napisałem powyżej, „ajenci” są niemal ubezwłasnowolnieni w relacji ze Spółką Żabka sp. z o.o., a przede wszystkim, to są przedsiębiorcy, którzy i tak nie mają łatwo na co dzień, więc jeśli pamiętasz swój NIP, to zwyczajnie, przymknij na to oko, uśmiechnij się i go podaj (i tak będziesz musiał to zrobić podczas podawania danych do faktury). Świat jest pełen absurdów i nie ze wszystkimi trzeba od razu walczyć. Nie mniej, jak mówi Łona: „patrz trochę szerzej” i „bądź uprzejmy mieć wątpliwość” w życiu na co dzień.

A jeśli chcesz się kłócić i wyjść na swoje, to powyżej masz broń. Nie będziemy Ci kibicowali.
Może lepiej byłoby mieć wsparcie w temacie prawa i podatków? Chętnie Ci w tym pomożemy!

Umów się z nami online na bezpłatne www.spotkanie.mikosy.pl i dowiedz się więcej.

Zanim to zrobisz, możesz sprawdzić, czy Twoja firma rozlicza się w najlepszy możliwy sposób – pisaliśmy o tym tutaj.

BiuroweKlienciUS

Komentarze są wyłączone